Välkommen till Svenska Revisionsakademin

Svenska revisionsakademin (SRA) har till uppgift att verka för kunskapsförsörjning och kunskapsutveckling inom redovisning och revision och sammanhörande områden. Det innebär att akademin skall initiera, stimulera och stödja olika aktiviteter inom redovisning och revision.

SRA skall inte annat än i undantag bedriva egen verksamhet utan verkar genom högskolor, universitet och genom olika revisionsorganisationer.

Svenska Revisionsakademin består av följande ledamöter:

Punkt Pernilla Broberg, lektor vid Linköpings Universitet

Punkt Dan Brännström, coach och rådgivare, tidigare generalsekreterare i FAR

Punkt Anders Bäckström, auktoriserad revisor, KPMG

Punkt Gunilla Eklöv Alander, lektor vid Stockholms Universitet

Punkt Ingrid Engshagen, Finansinspektionen

Punkt Niclas Hellman, tillförordnad professor vid Handelshögskolan i Stockholm

Punkt Charlotta Löfstrand Hjelm, certifierad internrevisor, Internrevision Länsförsäkringar

Punkt Pia Marions, CFO Skandia

Punkt Jan Marton (vice ordförande), docent, Handelshögskolan i Göteborg

Punkt Fredrik Nilsson (ordförande), professor vid Uppsala universitet

Punkt Claes Norberg, professor vid Svenskt Näringsliv

Punkt Jesper Nilsson, auktoriserad revisor, EY

Punkt Amanda Sonnerfeldt, lektor vid Lunds Universitet

Punkt Tobias Svanström, professor, Handelshögskolan vid Umeå Universitet

Punkt Magnus Svensson Henryson, auktoriserad revisor, PwC

Punkt Torbjörn Tagesson, kanslichef Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) samt professor vid Linköpings Universitet

Punkt Elisabeth Werneman, auktoriserad revisor, Deloitte

Punkt Peter Öhman, professor, Mittuniversitetet

 

Exekutiv ledamot: Michael Grant, lektor vid Uppsala Universitet

 

kommande möten   |   donationer   |   stadgar (pdf)