Välkommen till Svenska Revisionsakademin

Svenska revisionsakademin (SRA) har till uppgift att verka för kunskapsförsörjning och kunskapsutveckling inom redovisning och revision och sammanhörande områden. Det innebär att akademin skall initiera, stimulera och stödja olika aktiviteter inom redovisning och revision.

SRA skall inte annat än i undantag bedriva egen verksamhet utan verkar genom högskolor, universitet och genom olika revisionsorganisationer.

Svenska Revisionsakademin består av följande ledamöter:

Punkt Karin Apelman, Generalsekreterare och vd FAR

Punkt Pernilla Broberg, lektor vid Linköpings Universitet

Punkt Anders Bäckström, auktoriserad revisor, KPMG

Punkt Niclas Hellman, tillförordnad professor vid Handelshögskolan i Stockholm

Punkt Gustav Johed, lektor vid Stockholms Universitet

Punkt Charlotta Löfstrand Hjelm, certifierad internrevisor, Internrevision Länsförsäkringar

Punkt Pia Marions, CFO Skandia

Punkt Jan Marton (vice ordförande), docent, Handelshögskolan i Göteborg

Punkt Fredrik Nilsson (ordförande), professor vid Uppsala universitet

Punkt Annika Poutiainen, styrelseledamot och ordförande/ledamot revisionskommittén i bl a Truecaller AB och Airtel Africa plc

Punkt Amanda Sonnerfeldt, lektor vid Lunds Universitet

Punkt Tobias Svanström, professor, Handelshögskolan vid Umeå Universitet

Punkt Jonas Svensson, auktoriserad revisor, EY

Punkt Magnus Svensson Henryson, auktoriserad revisor, PwC

Punkt Torbjörn Tagesson, kanslichef Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) samt professor vid Linköpings Universitet

Punkt Elisabeth Werneman, auktoriserad revisor, Deloitte

Punkt Peter Öhman, professor, Mittuniversitetet

 

Exekutiv ledamot: Michael Grant, lektor vid Uppsala Universitet

 

kommande möten   |   donationer   |   stadgar (pdf)