Svenska Revisionsakademins stipendium till Jan-Erik Gröjers minne (uppdaterad)

För att stimulera intresset för studier av redovisning och revision utger Svenska Revisionsakademin tillsammans med FAR SRS årligen ett uppsatsstipendium om 50 000 kr för bästa uppsats framlagd vid svenskt universitet eller högskola på avancerad nivå.

Stipendiater utses genom ett första urval av handledare på institutionerna. Respektive institution kan nominera högst en uppsats. Stipendiet är öppet för ansökan från institutioner inom alla vetenskapliga discipliner. Vinnande uppsats utses av Svenska Revisionsakademins ledamöter. Beslutet kan inte överklagas.

Vid bedömningen av uppsatserna kommer särskild vikt att läggas vid uppsatser som ger ett exceptionellt kunskapsbidrag till ämnet revision alternativt redovisning. Inför bedömningen anonymiseras uppsatserna. De akademiledamöter som är verksamma vid universitet eller högskola deltar inte vid bedömningen.

Nomineringar skall göras elektroniskt på adressen stipendium@revisionsakademin.se och vara Svenska Revisionsakademin tillhanda senast den 30 september 2009.

Vinnande uppsats publiceras på Svenska Revisionsakademins webbplats och stipendiaterna inbjuds att presentera sin uppsats vid ett av Revisionsakademins möten samt att erbjudas att skriva en populärversion av uppsatsen i branschtidningen Balans.

Vill du veta mer, kontakta Thomas Carrington, thomas.carrington@fek.uu.se.

Svenska Revisionsakademin (SRA) har till uppgift att verka för kunskapsförsörjning och kunskapsutveckling inom redovisning och revision och sammanhörande områden. Det innebär att akademin skall initiera, stimulera och stödja olika aktiviteter inom redovisning och revision.

www.revisionsakademin.se

Uppdatering: Den 6 december 2010 uppdaterades detta nyhetsinlägg med den förtydligande texten Inför bedömningen anonymiseras uppsatserna. De akademiledamöter som är verksamma vid universitet eller högskola deltar inte vid bedömningen. Sista nomineringsdatum för 2011 är även det den 30 november.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *