En modell för industridoktorander

Svenska Revisionsakademin har låtit utföra en undersökning med uppdrag att ta fram en modell som kan ligga till grund för utformandet av framtida industridoktorandprojekt. Resultatet är en rapport som mynnar ut i två modeller. Rapporten första förslag är en generisk modell som bygger på de samarbetsformer mellan universitet/högskola, företag och doktorand som förefaller mest vanligt förekommande. I denna modell har företaget ansvaret för anställning och täckning av doktorandens forskningsutgifter medan universitet/högskolan ansvarar för doktorandutbildningen. Rapporten beskriver emellertid även en annan möjlig form till samarbete som bygger på en logik där ansvaret för anställning av doktoranden delas mellan universitetet/högskolan och företaget.

Läs rapporten: Industridoktorandmodeller.pdf

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *