Stiftelsen Svenska Revisionsakademin utlyser stipendier för projekt inom redovisning, revision och närstående områden

För att stödja forskning inom redovisning och revision och närstående områden erbjuder Svenska Revisionsakademin (SRA) forskare och forskarstuderande vid svenska universitet och högskolor att söka medel senast den 1/9 2014 från SRA för forskningsfinansiering från och med 1/1 2015. Svenska Revisionsakademin välkomnar alla typer av forskningsprojekt inom redovisning, revision och närstående områden.

Exempelvis kan ansökningarna behandla frågor om:

• Redovisnings- och revisionsreglering

I takt med globaliseringen och de kännbara effekterna av den finansiella krisen har insatserna för att harmonisera men också reglera redovisnings- och revisionsaktiviteter ökat. Denna förändring påverkar alltifrån styrningen av bolagen såväl som bolagsstyrningen. Inte minst har IFRS och EU:s ambitioner om revisionsreglering påverkat många av kapitalmarknadens aktörer. Frågor som aktualiseras är frågor om exempelvis: Vad är erfarenheterna efter ett decennium med IFRS? Hur har kapitalmarknaden tagit emot princip-baserad redovisning? Hur påverkar EU:s revisionspaket revisionsmarknaden? Hur har relationen mellan styrelse, ägare och revisor förändrats i och med ny reglering? Hur förändras den offentliga revisionen när alltmer fokus ges till internationell standardisering?

Professionen

Tidigare forskning har pekat på att det är fruktbart att förstå revisionsprofessionens utveckling som att den gått från att ha ge preferens åt den tekniska kompetensen till att förståelsen av att vara professionell är att också stå för den affärsmässiga kompetensen. Frågor som uppkommer utifrån en sådan betraktelse är exempelvis: Hur gör revisionsbyråerna för att balansera teknik och affärsfrågor? Hur blir man en revisor; hur ser socialiseringsprocessen ut? Vilka kompetenser söker byråerna? Har professionen minskat i betydelse i förhållande till den byrå man arbetar på?

• Innovation i revision

Innovation och revision kan vid en första anblick ses som stå i motsatsförhållande. Samtidigt är det svårt att tro att en bransch har en långsiktig överlevnad utan innovationsaktiviteter. Ska revisionsbranschen arbeta med innovation? Vem ska stå för innovation? Var sker innovation? Hur ser dagen revisionsinnovation ut? Denna fråga är relevant speciellt om vi har i åtanke att dagens revision organiseras på ett annat sätt än tidigare: Experterna får en större roll, kundkontakterna är flera, revisionskommitténs roll har stärkts, delar av revisionen är outsourcad och gamla hierarkier och karriärvägar kanske inte längre gäller.

Maximalt kommer SRA att dela ut 750.000:- i stipendier.

Ansökan ska skickas in i pdf-format till gunilla.eklov.alander@sbs.su.sesenast den 30/8 2014 och skall innehålla följande uppgifter:

  (1)Kort CV (inklusive aktuellt lärosäte)

  (2)Projektbeskrivning (skall ej överskrida 2000 ord exklusive referenser)

  (3)Specificerad budget

        a. För en doktorand är stipendiet 295.000 kronor per helår (inkluderar 75.000 kronor i försäkring och expenser och 220.000:- i levnadsomkostnader)

        b. För en senior forskare är stipendiet 40.000 kronor per arbetsmånad  (inkluderar 10.000 kronor i försäkring)

Beslut från SRA kan inte överklagas.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *