Stipendier för projekt inom redovisning, revision och närstående områden

För att stödja forskning inom redovisning och revision och närstående områden erbjuder Svenska Revisionsakademin forskare och forskarstuderande vid svenska universitet och högskolor att söka medel från SRA för forskningsfinansiering. Stipendierna finansieras av EY, KPMG och PwC. Stipendier utlystes för första gången hösten 2014, och fem ansökningar kom in. Av dessa har Svenska Revisionsakademin beslutat om tilldelning av stipendier till följande två projekt:

Tobias Svanström, Handelshögskolan vid Umeå universitet. ”Revision och kreditgivning”. Projektet har erhållit stipendium om 172 500 SEK.

Karin Seger, Örebro universitet. ”Accounting choices in small limited companies: The role of accounting experts and their identity work”. Projektet har erhållit stipendium om 590 000 SEK.

Stiftelsen Svenska Revisionsakademin utlyser stipendier för projekt inom redovisning, revision och närstående områden. Ansökan ska skickas in i pdf-format till gunilla.eklov.alander@sbs.su.se senast den 30 augusti 2015 och skall innehålla följande uppgifter: (1) Kort CV (inklusive aktuellt lärosäte); (2) projektbeskrivning (skall ej överskrida 2000 ord exklusive referenser); samt (3) en specificerad budget.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *