Utlysning av stipendier för populärversioner av doktorsavhandlingar

I syfte att sprida den forskning som utmynnat i doktorsavhandlingar inom redovisning, revision och närstående områden i Sverige utlyser Svenska Revisionsakademin stipendier riktade till nydisputerade doktorer. Stipendium ges baserat på en ansökan som ska innehålla en kort populärversion av doktorsavhandlingen. Utdelning av dessa stipendier beslutas av SRA.

SRAs initiativ kring populärversioner syftar till att tillgängliggöra resultat av akademisk forskning inom redovisning, revision och närstående områden. Av detta skäl ska en populärversion vara kortfattad, inriktas på doktorsavhandlingens resultat och slutsatser och därför ta sin utgångspunkt i det empiriska arbetet. Frågor kring metod och teoretiska utgångspunkter ska behandlas mycket kort.

Populärversioner – utformning

Populärversioner baseras på framlagda och godkända doktorsavhandlingar och författas självständigt av varje avhandlingsförfattare.

Populärversioner författas på svenska enligt den ansökningsmall som går att ladda ner från www.revisionsakademin.se.

Stipendiebeloppet är 5000 kronor och SRA tar beslut om vilka som kommer att få tilldelning. Ansökan kan ske när som helst på året och beslutet sker antingen på SRAs vår- eller höstmöte. En insänd ansökan innebär ett medgivande om publicering av ansökan på SRAs hemsida. Sådan publicering sker emellertid först om ansökan tilldelats stipendium.

Ansökningsmall: Populärversioner – ansökningsmall.docx

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *