Avhandling i populärversion

Revisionsakademin publicerar Mattias Haraldssons avhandling Accounting and auditing in municipal organisations – Four papers on accounting compliance and audit costs i populärformat. Den här publiceringen av en kortversion av den avhandling Mattias lade fram i sin helhet vid Ekonomihögkolan vid Lunds universitet den 29 april 2016. Detta är den första avhandlingen i Revisionsakademins som publiceras i populärformat som ett resultat av SRAs stipendium riktat till nydisputerade forskare för spridning av forskningsresultat inom området redovisning och revision.

Kortversionen av avhandlingen kan laddas ner via denna länk.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *