Vinnare av Svenska Revisionsakademins pris för bästa uppsats framlagd under 2016

Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne för bästa uppsats framlagd under 2016 har tilldelats Joakim Andersson & Tim Engström för deras uppsats ”Digitalisering och automatisering av revisionen – Hur kan den påverka samt hanteras av branschen?”

Uppsatsen fån Högskolan i Halmstad vann i stark konkurrens med sju andra nominerade arbeten som lagts fram vid svenska universitet och högskolor. Handledare för den vinnande uppsatsen är Arne Söderblom.

Juryns motivering

Ingen har kunnat undgå det faktum att alltfler tjänster digitaliseras och att detta är en av de mest påtagliga förändringarna i samhället idag. Dessa förändringar påverkar givetvis i allra högsta grad även redovisnings- och revisionsbranschen. Mot denna bakgrund har juryn i SRA:s uppsatstävling riktat blickarna mot just detta område och den utmärkta vinnaruppsatsen.

Den forskningsfråga som författarna ställer är hur den pågående digitaliseringen och automatiseringen påverkar revisionen och branschen. Genom intervjuer har de analyserat och tolkat svaren från ett antal intressenter. De kommer fram till att den pågående digitaliseringen och automatiseringen kan höja kvaliteten genom att revisionen kan bedrivas mer effektivt, heltäckande och med en ökad träffsäkerhet. En annan slutsats är att den teknologiska utvecklingen kommer att kräva mer IT-kompetens och en ökad kunskap kring IT och statistik. Mer komplexa uppgifter kommer att leda till större efterfrågan på kvalificerad personal hos revisionsbyråerna samtidigt som behovet av mindre kvalificerad personal kan minska på grund av att enklare arbetsuppgifter automatiseras. Detta kompetensskifte kan komma att skapa ett gap mellan universitetens utbildningar och den alltmer digitala och automatiserade revisionsprocessen. Utbildning inom revision och redovisning kommer behöva omarbetas och bör inkludera mer IT och dataanalys.

Ett område inom vilket juryn gärna hade sett en djupare diskussion gäller de alltid besvärliga bedömnings- och värderingsfrågorna. Hur påverkas de i en alltmer digitaliserad värld?

Sammanfattningsvis tar uppsatsen upp ett högaktuellt ämne som på ett väldisponerat och lättillgängligt sätt beskriver digitaliseringens effekter för branschen. Språket är enkelt och utan de ibland vanliga forskningsflosklerna. Författarna har vidare gjort ett gediget arbete i att sammanfatta iakttagelserna på ett tydligt och konkret sätt och slutligen ger man ett antal exempel på hur den pågående digitaliseringen kan komma att påverka revisionsyrkets arbetssätt och processer. Med andra ord: en mycket värdig vinnare av Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne.

Hedersomnämnande

Juryn lämnar ett hedersomnämnande till uppsatsen ” Information Assymetry and Discretionary Accounting in European Banks” som skrivits av Simon Eliasson på Göteborgs universitet. Marita Blomkvist och Savvas Papadopoulos var handledare till uppsatsen.

 

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *