Svenska revisionsakademins pris för bästa uppsats framlagd under 2020

Svenska Revisionsakademins pris för bästa uppsats framlagd under 2020 vid svenskt universitet eller högskola på avancerad nivå har tilldelats  Balsa Medojevic & Emilia Milojkovic för uppsatsen ”Snitches Enriches – Establishing Guidelines for Internal Whistleblowing Systems” framlagd vid Graduate School, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, handledd av universitetslektor Johan Brink.

Juryns motivering

EU-direktivet om visselblåsning infördes 2021. Uppsatsen avser att tillhandahålla ett handfast angreppssätt för organisationers arbete med att implementera eller förbättra system för det alltid lika aktuella ämnet visselblåsning. Nuvarande forskning har varit splittrad både avseende fokus och hantering och denna uppsats vill presentera ett övergripande och enhetligt grepp på infrastrukturen för visselblåsarsystem.

I den välskrivna uppsatsen ges en konkret bild av hur visselblåsning kan hanteras systematisk. Grundläggande egenskaper för ett system identifieras genom litteraturgenomgång och intervjuer, samt testas i en fallstudie. De huvudsakliga framgångsfaktorerna som nämns för ett internt visselblåsarsystem är – medvetenhet och utbildning, systemhantering, systemutformning och process, skydd av identitet, påföljder samt feedback & uppföljning.

Författarna lyckas omvandla dessa faktorer till intressanta och praktiska råd för en framgångsrik hantering av intern visselblåsning. Uppsatsen ger en systematisk, konkret och användbar bild av grunderna i vad som krävs för att i praktiken lyckas med att strukturerat utforma och hantera system för intern visselblåsning.

Tveklöst kan uppsatsen med författarnas egna ord ”contribute towards establishing a more concrete basis on which an internal whistleblowing system would not be viewed as symbolic, but rather something widely utilized”.

Författarna är därför värdiga vinnare av Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne för bästa uppsats 2020.

Hedersomnämnande

Uppsatskommittén vill ge ett hedersomnämnande till Mohamad Alsahli & Hamadou Kandeh för uppsatsen ” Effect of Big Data Analytics on Audit – An exploratory qualitative study of data analytics on auditors’ skills and competence, perception of professional judgment, audit efficiency and audit quality” framlagd vid Handelshögskolan vid Umeå universitet, handledd av professor Tobias Svanström.

Juryns motivering:

En av världens viktigaste tillgångar, och därmed även företagens, består av data och information. Mängden data ökar ständigt och förmågan att se skogen för alla träd kommer att ha en stor inverkan på världen, och som författarna har identifierat, på revisionsbranschen. Ett ämne som vi skulle vilja se mer forskning i framtiden.

I en välformulerad och intressant uppsats beskriver författarna hur implementeringen av dataanalys inte kommer att vara effektiv i ett tidigt skede, men det kommer att spara tid när revisorerna blir mer bekanta med verktygen. Artikeln drar slutsatsen att IT- och datavetenskap blir mer framträdande inom revisionsområdet. Deras resultat visar också att BDA-verktyg förbättrade professionellt omdöme när det gäller riskbedömning och förståelse. BDA-verktyg kommer dock sannolikt inte att helt ersätta professionellt omdöme inom en snar framtid eftersom det fortfarande är beroende av erfarenhet och kunskap. Genom att använda BDA får du fördelen att kunna testa hela populationer istället för isolerade stickprov.

Att arbeta med stora datauppsättningar är komplext och dataanalysspecialister behövs vanligtvis för att stödja revisionerna. Visualiseringsförmågan beskrevs i artikeln som en viktig möjliggörare för revisorer att hitta dolda insikter i revisionsbevisen för att vägleda deras professionella omdöme och beslutsfattande.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *