Utlysning, Svenska Revisionsakademins pedagogiska pris

Svenska Revisionsakademins pedagogiska pris för särskilda läroinsatser inom redovisning och revision

 

För att stimulera intresset för undervisning inom redovisning och revision har SRA tillsammans med FAR beslutat att instifta ett pris på 75 000 kr för särskilda läroinsatser inom redovisning och revision.

Priset är avsett för aktiva lärare inom redovisning och revision anställda vid ett universitet eller en högskola i Sverige.[1] Pristagaren ska ha gjort insatser utöver det som normalt förväntas av lärare på universitets- och högskolenivå.

Ett krav för att komma ifråga för priset är att läraren ska ha visat ett stort engagemang för studenter under en längre tidsperiod. Det engagemanget ska ha gett resultat utöver det vanliga i termer av studenternas

  • lärande och förståelse
  • förberedelse för yrkeslivet
  • förståelse för ämnets koppling till forskning och praktik

Ett stort engagemang kan också vara av mer indirekt natur, exempelvis i form av att skriva läroböcker eller genom att inspirera kolleger.

Kriterierna ovan visar att den nominerade på ett tydligt sätt ska ha bidragit till en hög kvalitet i undervisningen. Att en hög kvalitet föreligger kan ta sig många uttryck såsom att utbildningen har många sökande per plats, att utbildningens examensmål är uppfyllda och att pedagogiska idéer omsätts praktiskt i undervisningen. Även kursvärderingar och bredd i undervisning på olika nivåer kan vägas in.

Nomineringen ska vara skriftlig och på ett tydligt och detaljerat sätt koppla till utlysningens kriterier. Nomineringen ska göras elektroniskt och skickas till epost-adressen: michael.grant@fek.uu.se. Nominering för årets pris kan lämnas till och med 31 augusti 2021. I normalfallet beaktas endast en nominering per lärosäte.

En kontaktperson på lärosätet till vilken SRA kan ställa frågor om kandidaten och motiveringen ska anges. Nomineringen ska inkludera kandidatens meritförteckning. Nomineringar som inte uppfyller formkraven och/eller anländer för sent kommer inte att beaktas. Det är möjligt att nominera en kandidat flera gånger, dock inte en kandidat som redan fått priset. Det är tillåtet att nominera sig själv. Ledamot i SRA:s styrelse kan inte nomineras.

Mottagaren av priset meddelas skriftligen så snart protokollet är justerat och bjuds samtidigt in till den nationella redovisningskonferensen. Beslutet kan inte överklagas.

 

[1] Redovisning avser externredovisning och ekonomistyrning.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *