Svenska

 

Donationer

Ernst & Young (E&Y), PriceWaterhouseCoopers (PwC) och KPMG har genom donationer möjliggjort finansiering genom Svenska Revisionsakademin av doktorander och seniora forskare.


För närvarande innehas ett stipendium av Anna-Stina Gillkvist, Handelshögskolan i Stockholm.


Tre tidigare Revisionsakademistipendiater har avlagt doktorsexamen och finansierades då av Ernst & Young (E&Y) och PriceWaterhouseCoopers (PwC):


  1. PunktPer Flöstrand disputerade år 2006 vid Uppsala universitet på avhandlingen ”Valuation relevance: the use of information and choice of method in equity valuation”.

  2. PunktThomas Carrington disputerade år 2007 vid Stockholms universitet på avhandlingen ”Framing Audit Failure: Four studies on audit quality discomforts”

  3. PunktPernilla Lundqvist disputerade år 2014 vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet på avhandlingen “Tillämpning av redovisningsnormer – Intäkter och avsättningar”.