Svenska revisionsakademin (SRA) har till uppgift att verka för kunskapsförsörjning och kunskapsutveckling inom redovisning och revision och sammanhörande områden. Det innebär att akademin skall initiera, stimulera och stödja olika aktiviteter inom redovisning och revision.


SRA skall inte annat än i undantag bedriva egen verksamhet utan verkar genom högskolor, universitet och genom olika revisionsorganisationer.


Svenska Revisionsakademin består av följande ledamöter:


 1. PunktDan Brännström, generalsekreterare i FAR

 2. PunktAnders Bäckström, auktoriserad revisor, KPMG

 3. PunktGunilla Eklöv Alander, lektor vid Stockholms Universitet

 4. PunktIngrid Engshagen, Finansinspektionen

 5. PunktMagnus Svensson Henryson, auktoriserad revisor, PwC

 6. PunktLars Hassel, professor vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet och Åbo Akademi

 7. PunktNiclas Hellman, tillförordnad professor vid Handelshögskolan i Stockholm

 8. PunktKarin Jonnergård, professor vid Linnéuniversitetet, Växjö

 9. PunktCharlotta Löfstrand Hjelm, certifierad internrevisor, Internrevision Länsförsäkringar

 10. PunktJan Marton (vice ordförande), docent, Handelshögskolan i Göteborg

 11. PunktFredrik Nilsson (ordförande), professor vid Uppsala universitet

 12. PunktClaes Norberg, professor vid Svenskt Näringsliv

 13. PunktJesper Nilsson, auktoriserad revisor, EY

 14. PunktJan Palmqvist, auktoriserad revisor, Deloitte

 15. PunktTorbjörn Tagesson, kanslichef Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) samt professor vid Linköpings UniversitetExekutiv ledamot: Michael Grant, Uppsala Universitetkommande möten   |   donationer   |   stadgar (pdf)

Välkommen till Svenska Revisionsakademin