Författare:Michael Grant

Utlysning Svenska Revisionsakademins pris för betydelsefulla insatser inom forskning

Svenska Revisionsakademins pris för betydelsefulla insatser inom forskning   För att stimulera intresset för kunskapsutveckling inom redovisning och revision har SRA tillsammans med FAR beslutat att instifta ett pris på 75 000 kr för betydelsefulla insatser inom forskning. Priset avser aktiva forskare inom redovisning och revision som är anställda av ett universitet eller en högskola i […]

Läs mer

Svenska Revisionsakademins pris för bästa uppsats framlagd under 2021

Svenska Revisionsakademins pris för bästa uppsats framlagd under 2021 vid svenskt universitet eller högskola på avancerad nivå har tilldelats Isak Björkman och Sebastian Detterfelt för uppsatsen ”Om att bedöma formler för att formulera bedömningar – En kvantitativ studie om precisionen i revisorers fortlevnadsbedömningar och konkursprediktionsmodeller”  framlagd vid Linköpings universitet, handledd av Torbjörn Tagesson. Juryns motivering […]

Läs mer

Nationella Redovisningskonferensen 2022 i Lund

Nationella Redovisningskonferensen 2022 Låt oss samtala om redovisning! I år är det vi i Lund som arrangerar den Nationella Redovisningskonferensen. Vi planerar för ett antal samtal om redovisning och om hur redovisning påverkar våra samtal. Kryptiskt? Inte alls. På konferensen kommer vi att samtala om redovisningens roll i nutid, dåtid och i framtiden, finansiell kommunikation, […]

Läs mer

Svenska Revisionsakademins pedagogiska pris har tilldelats Bino Catasus vid Stockholms universitet

  Bino Catasus har tilldelats SRA:s pedagogiska pris om 75 000 kronor. Motiveringen är så som följer: Bino Catasús har under hela sin akademiska karriär visat stort engagemang för studenter och deras lärande. Han är en av få professorer med stort deltagande på grundkurser, men har även gjort viktiga insatser på avancerad nivå och inom forskarutbildningen. […]

Läs mer

Utlysning, Svenska Revisionsakademins pedagogiska pris

Svenska Revisionsakademins pedagogiska pris för särskilda läroinsatser inom redovisning och revision   För att stimulera intresset för undervisning inom redovisning och revision har SRA tillsammans med FAR beslutat att instifta ett pris på 75 000 kr för särskilda läroinsatser inom redovisning och revision. Priset är avsett för aktiva lärare inom redovisning och revision anställda vid ett […]

Läs mer

Svenska revisionsakademins pris för bästa uppsats framlagd under 2020

Svenska Revisionsakademins pris för bästa uppsats framlagd under 2020 vid svenskt universitet eller högskola på avancerad nivå har tilldelats  Balsa Medojevic & Emilia Milojkovic för uppsatsen ”Snitches Enriches – Establishing Guidelines for Internal Whistleblowing Systems” framlagd vid Graduate School, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, handledd av universitetslektor Johan Brink. Juryns motivering EU-direktivet om visselblåsning infördes 2021. […]

Läs mer

Svenska revisionsakademins pris för bästa uppsats framlagd under 2019

Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne för bästa uppsats framlagd under 2019 tilldelas Robert Frimmel och Sofie Gyllengahm för uppsatsen ”Frivillig Revision vid Skuldfinansiering – Implikationer för Svenska Aktiebolag”. Uppsatsen från Handelshögskolan Umeå universitet vann i konkurrens med andra nominerade arbeten som lagts fram vid svenska universitet och högskolor. Handledare för den vinnande uppsatsen […]

Läs mer

Välkomna till Nationella Redovisningskonferensen den 7-8 november, LiU

https://liu.se/forskning/nrk2019

Läs mer

Nationell Redovisningskonferens 2019 – Call for papers

Nationell Redovisningskonferens 2019 – Call for papers Avdelningen för företagsekonomi vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet, har i år glädjen att få arrangera den Nationella Redovisningskonferensen och vi vill därmed inbjuda dig till oss i Linköping! Konferensen, som är ett ”lunch till lunch”-arrangemang, kommer att hållas på Campus Valla i Linköping den […]

Läs mer

Svenska Revisionsakademins pris för bästa uppsats framlagd under 2018

Bästa uppsats 2018 Svenska Revisionsakademins pris för bästa uppsats framlagd under 2018 vid svenskt universitet eller högskola på avancerad nivå har tilldelats Jasmina Fredelind och Matilda Hellman för uppsatsen ”The Intention to Buy: An Empirical Study of the Choice of Goodwill Method under IFRS.” Uppsatsen från Handelshögskolan i Stockholm vann i stark konkurrens med fem […]

Läs mer