Kategori:Nyheter

Sveriges bästa uppsats inom redovisning och revision 2013

Till vinnare av Svenska Revisionsakademins pris för bästa uppsats framlagd under 2013 vid svenskt universitet eller högskola på avancerad nivå har utsetts Albin Bjurman och Erik Weihagen, Handelshögskolan vid Umeå universitet, för masteruppsatsen How reliable are earnings? A study about real activities manipulation and accrual-based management in Europe. Handledare för uppsatsen har varit Rickard Olsson. Juryns motivering […]

Läs mer

Stiftelsen Svenska Revisionsakademin utlyser stipendier för projekt inom redovisning, revision och närstående områden

För att stödja forskning inom redovisning och revision och närstående områden erbjuder Svenska Revisionsakademin (SRA) forskare och forskarstuderande vid svenska universitet och högskolor att söka medel senast den 1/9 2014 från SRA för forskningsfinansiering från och med 1/1 2015. Svenska Revisionsakademin välkomnar alla typer av forskningsprojekt inom redovisning, revision och närstående områden. Exempelvis kan ansökningarna […]

Läs mer

Sveriges bästa uppsats inom redovisning och revision 2012

Till vinnare av Svenska Revisionsakademins pris för bästa uppsats framlagd under 2012 vid svenskt universitet eller högskola på avancerad nivå har utsetts Karin Lindqvist och Emilie Eriksson, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, för magisteruppsatsen med titeln Pågående arbeten på löpande räkning, HFD 2011 ref 20 och dess påverkan på redovisningen. Handledare för uppsatsen har varit Pernilla Lundqvist. Juryns motivering lyder: […]

Läs mer

Den auktoriserade revisorn fyller 100 år

  1912 började Stockholms handelskammare utfärda auktorisation för revisorer. Några år senare fick alla Sveriges handelskammare denna befogenhet. 1914 blev den första kvinnan auktoriserad. Jubileumsseminariet bjuder på en spännande tillbakablick och även en diskussion om var revisorsrollen och branschen står idag och vad vi kan vänta oss av framtiden. Talare är bland andra IFACs president […]

Läs mer

Revisionsakademins uppsatsstipendiater utsedda

Fredric Hammar och Andreas Skogh vid Linköpings universitet vinner Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne för uppsatsen ”Förekomsten av aktierelaterade instrument – En studie av hur svenska börsbolag utformat sina incitamentsprogram före och efter införandet av IFRS 2”. Rolf Rundfelt var handledare. Uppsatsen är välskriven med precis problemformulering och utreder på ett förtjänstfullt sätt […]

Läs mer

Entreprenörer som redovisare

Den första boken i SRA och Fars satsning på Forskning i fickformat, populärvetenskapliga böcker baserade på aktuell forskning inom revision och redovisning i form av nyligen framlagda avhandlingar, finns nu att köpa från Far Akademis webbplats. I denna skrift ges exempel på hur det kan gå till när företagets bokslut och årsredovisning tas fram. Bokslutsprocessen […]

Läs mer

SVERIGES BÄSTA UPPSATS INOM REDOVISNING OCH REVISION 2010

Anna Hällström, Emelie Lönnblad och Caroline Öwall vid Lunds universitet vinner Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne för uppsatsen ”Riskbedömning – Potentiella klienters risk ur revisorers perspektiv”. Pernilla Broberg och Torbjörn Tagesson var handledare. Genom en kvantitativ studie riktad till samtliga auktoriserade revisorer med medlemskap i Far och med hjälp av en standardiserad enkät […]

Läs mer

Revisionsakademin delar ut Bertil Edlunds resestipendium

Svenska Revisionsakademin delar ut Bertil Edlunds resestipendium om 5 000 kr för resa i samband med doktorandkurs eller nationell konferens inom ämnena redovisning och revision. Stipendiet kan sökas av doktorander som har haft kostnader för resor till doktorandkurs eller nationell konferens vid annat lärosäte. Företräde ges för sökande som gått en kurs anordnad inom Nordic […]

Läs mer

Sveriges bästa uppsats inom redovisning och revision

Vinnare av Revisionsakademins första uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne om 50 000 kr för bästa uppsats inom redovisning och revision är Anders Svensson, Albin Nylén and Alfred Gunnevik vid Handelshögskolan i Stockholm för masteruppsatsen ”How fair is fair? The Swedish Forest Industry’s Application of the IAS 41-Agriculture” med docent Niclas Hellman som handledare. Uppsatsen ställer […]

Läs mer

Aktuella avhandlingar

En sammanställning som Revisionsakademin låtit göra visar att det under 2008-2009 (t.o.m. september) lagts fram 10 avhandlingar inom ämnena redovisning och revision i Sverige. Sammanställningen presenteras här i sin helhet.   Avhandlingar inom ämnena redovisning och revision utkomna 2008-2009 Sammanställningen har gjorts utifrån tillgänglig information i DiVA (det bibliotekssystem som används av de flesta universitet […]

Läs mer