Donationer

Ernst & Young (E&Y), PriceWaterhouseCoopers (PwC) och KPMG har genom donationer möjliggjort finansiering genom Svenska Revisionsakademin av doktorander och seniora forskare.

Bland annat har fyra Revisionsakademistipendiater avlagt doktorsexamen:

Punkt Per Flöstrand disputerade år 2006 vid Uppsala universitet på avhandlingen ”Valuation relevance: the use of information and choice of method in equity valuation”.

Punkt Thomas Carrington disputerade år 2007 vid Stockholms universitet på avhandlingen ”Framing Audit Failure: Four studies on audit quality discomforts”

Punkt Pernilla Lundqvist disputerade år 2014 vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet på avhandlingen “Tillämpning av redovisningsnormer – Intäkter och avsättningar”.

Punkt Anna-Stina Gillqvist disputerade år 2016 vid Handelshögskolan i Stockholm på avhandlingen “Conversations on accounting practices: a study of an enforcement body in a time of regulatory change”.