Forskarutbildning

Nordic Accounting Research Network

Aktuella och kommande doktorandkurser inom redovisning och revision finns presenterade på Nordic Accounting Research Networks webbplats www.nordicaccounting.org.

Nordic Accounting Research Network är ett informellt samarbete mellan företagsekonomiska institutioner på nordiska universitet och handelshögskolor. Den primära ambitionen med samarbetet är att förbättra utbud och kvalitet på doktorandutbildningen i redovisning och revision.

Nordic Accounting Research Network bildades genom initiativ från Svenska Revisionsakademin men är ett från Revisionsakademin fristående samarbete.

Länk: www.nordicaccounting.org

 

Resestipendium

Svenska Revisionsakademin delar ut Bertil Edlunds resestipendium om
5 000 kr för resa i samband med doktorandkurs eller nationell konferens inom ämnena redovisning och revision.

Stipendiet kan sökas av doktorander som har haft kostnader för resor till doktorandkurs eller nationell konferens vid annat lärosäte. Företräde ges för sökande som gått en kurs anordnad inom Nordic Accounting Research Network-samarbetet men stipendiet är öppet att söka för alla doktorander som gått en kurs eller deltagit i en nationell konferens inom ämnena redovisning och revision.

Mer information: Revisionsakademin delar ut Bertil Edlunds resestipendium