Forskarutbildning

Resestipendium

Svenska Revisionsakademin delar ut Bertil Edlunds resestipendium om
5 000 kr för resa i samband med doktorandkurs eller nationell konferens inom ämnena redovisning och revision.

Stipendiet kan sökas av doktorander som har haft kostnader för resor till doktorandkurs eller nationell konferens vid annat lärosäte. Företräde ges för sökande som gått en kurs anordnad inom Nordic Accounting Research Network-samarbetet men stipendiet är öppet att söka för alla doktorander som gått en kurs eller deltagit i en nationell konferens inom ämnena redovisning och revision.

Mer information: Revisionsakademin delar ut Bertil Edlunds resestipendium