Blogg

Utlysning av stipendier för populärversioner av doktorsavhandlingar

I syfte att sprida den forskning som utmynnat i doktorsavhandlingar inom redovisning, revision och närstående områden i Sverige utlyser Svenska Revisionsakademin stipendier riktade till nydisputerade doktorer. Stipendium ges baserat på en ansökan som ska innehålla en kort populärversion av doktorsavhandlingen. Utdelning av dessa stipendier beslutas av SRA. SRAs initiativ kring populärversioner syftar till att tillgängliggöra […]

Läs mer

Stipendier för projekt inom redovisning, revision och närstående områden

För att stödja forskning inom redovisning och revision och närstående områden erbjuder Svenska Revisionsakademin forskare och forskarstuderande vid svenska universitet och högskolor att söka medel från SRA för forskningsfinansiering. Stipendierna finansieras av EY, KPMG och PwC. Stipendier utlystes för första gången hösten 2014, och fem ansökningar kom in. Av dessa har Svenska Revisionsakademin beslutat om […]

Läs mer

Revisionsakademins uppsatsstipendiat utsedd

Emilia Sörenson vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet vinner Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne för bästa uppsats framlagd under 2014 vid svenskt universitet eller högskola på avancerad nivå för masteruppsatsen ”Capital Market Trust in Management – An empirical study on trust in management with regard to investors’ risk perception and capital market effects”, framlagd vid Handelshögskolan vid Göteborgs […]

Läs mer

Nationell redovisingskonferens 2015

Välkommen till Nationell Redovisningskonferens 2015 i Göteborg Tema: Nya utmaningar för svensk redovisningsutbildning Boka gärna den 5-6 November 2015 (lunch till lunch) så att du inte missar den femte nationella redovisningskonferensen, vid Handelshögskolan i Göteborg. Mer information kommer snart finnas här, men vi kan redan avslöja att spännande utmaningar inom redovisning kommer att diskuteras och Gustav Adolfsbakelse kommer att serveras! Med bästa hälsningar, Konferensens […]

Läs mer

Sveriges bästa uppsats inom redovisning och revision 2013

Till vinnare av Svenska Revisionsakademins pris för bästa uppsats framlagd under 2013 vid svenskt universitet eller högskola på avancerad nivå har utsetts Albin Bjurman och Erik Weihagen, Handelshögskolan vid Umeå universitet, för masteruppsatsen How reliable are earnings? A study about real activities manipulation and accrual-based management in Europe. Handledare för uppsatsen har varit Rickard Olsson. Juryns motivering […]

Läs mer

Stiftelsen Svenska Revisionsakademin utlyser stipendier för projekt inom redovisning, revision och närstående områden

För att stödja forskning inom redovisning och revision och närstående områden erbjuder Svenska Revisionsakademin (SRA) forskare och forskarstuderande vid svenska universitet och högskolor att söka medel senast den 1/9 2014 från SRA för forskningsfinansiering från och med 1/1 2015. Svenska Revisionsakademin välkomnar alla typer av forskningsprojekt inom redovisning, revision och närstående områden. Exempelvis kan ansökningarna […]

Läs mer

Sveriges bästa uppsats inom redovisning och revision 2012

Till vinnare av Svenska Revisionsakademins pris för bästa uppsats framlagd under 2012 vid svenskt universitet eller högskola på avancerad nivå har utsetts Karin Lindqvist och Emilie Eriksson, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, för magisteruppsatsen med titeln Pågående arbeten på löpande räkning, HFD 2011 ref 20 och dess påverkan på redovisningen. Handledare för uppsatsen har varit Pernilla Lundqvist. Juryns motivering lyder: […]

Läs mer

Den auktoriserade revisorn fyller 100 år

  1912 började Stockholms handelskammare utfärda auktorisation för revisorer. Några år senare fick alla Sveriges handelskammare denna befogenhet. 1914 blev den första kvinnan auktoriserad. Jubileumsseminariet bjuder på en spännande tillbakablick och även en diskussion om var revisorsrollen och branschen står idag och vad vi kan vänta oss av framtiden. Talare är bland andra IFACs president […]

Läs mer

Revisionsakademins uppsatsstipendiater utsedda

Fredric Hammar och Andreas Skogh vid Linköpings universitet vinner Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne för uppsatsen ”Förekomsten av aktierelaterade instrument – En studie av hur svenska börsbolag utformat sina incitamentsprogram före och efter införandet av IFRS 2”. Rolf Rundfelt var handledare. Uppsatsen är välskriven med precis problemformulering och utreder på ett förtjänstfullt sätt […]

Läs mer

Entreprenörer som redovisare

Den första boken i SRA och Fars satsning på Forskning i fickformat, populärvetenskapliga böcker baserade på aktuell forskning inom revision och redovisning i form av nyligen framlagda avhandlingar, finns nu att köpa från Far Akademis webbplats. I denna skrift ges exempel på hur det kan gå till när företagets bokslut och årsredovisning tas fram. Bokslutsprocessen […]

Läs mer