Avhandling i populärversion

Revisionsakademin publicerar Mattias Haraldssons avhandling Accounting and auditing in municipal organisations – Four papers on accounting compliance and audit costs i populärformat. Den här publiceringen av en kortversion av den avhandling Mattias lade fram i sin helhet vid Ekonomihögkolan vid Lunds universitet den 29 april 2016. Detta är den första avhandlingen i Revisionsakademins som publiceras […]

Läs mer

Utlysning av stipendier för populärversioner av doktorsavhandlingar

I syfte att sprida den forskning som utmynnat i doktorsavhandlingar inom redovisning, revision och närstående områden i Sverige utlyser Svenska Revisionsakademin stipendier riktade till nydisputerade doktorer. Stipendium ges baserat på en ansökan som ska innehålla en kort populärversion av doktorsavhandlingen. Utdelning av dessa stipendier beslutas av SRA. SRAs initiativ kring populärversioner syftar till att tillgängliggöra […]

Läs mer

Entreprenörer som redovisare

Den första boken i SRA och Fars satsning på Forskning i fickformat, populärvetenskapliga böcker baserade på aktuell forskning inom revision och redovisning i form av nyligen framlagda avhandlingar, finns nu att köpa från Far Akademis webbplats. I denna skrift ges exempel på hur det kan gå till när företagets bokslut och årsredovisning tas fram. Bokslutsprocessen […]

Läs mer

Aktuella avhandlingar

En sammanställning som Revisionsakademin låtit göra visar att det under 2008-2009 (t.o.m. september) lagts fram 10 avhandlingar inom ämnena redovisning och revision i Sverige. Sammanställningen presenteras här i sin helhet.   Avhandlingar inom ämnena redovisning och revision utkomna 2008-2009 Sammanställningen har gjorts utifrån tillgänglig information i DiVA (det bibliotekssystem som används av de flesta universitet […]

Läs mer