SVERIGES BÄSTA UPPSATS INOM REDOVISNING OCH REVISION 2010

Anna Hällström, Emelie Lönnblad och Caroline Öwall vid Lunds universitet vinner Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne för uppsatsen ”Riskbedömning – Potentiella klienters risk ur revisorers perspektiv”. Pernilla Broberg och Torbjörn Tagesson var handledare. Genom en kvantitativ studie riktad till samtliga auktoriserade revisorer med medlemskap i Far och med hjälp av en standardiserad enkät […]

Läs mer

Revisionsakademin delar ut Bertil Edlunds resestipendium

Svenska Revisionsakademin delar ut Bertil Edlunds resestipendium om 5 000 kr för resa i samband med doktorandkurs eller nationell konferens inom ämnena redovisning och revision. Stipendiet kan sökas av doktorander som har haft kostnader för resor till doktorandkurs eller nationell konferens vid annat lärosäte. Företräde ges för sökande som gått en kurs anordnad inom Nordic […]

Läs mer

Sveriges bästa uppsats inom redovisning och revision

Vinnare av Revisionsakademins första uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne om 50 000 kr för bästa uppsats inom redovisning och revision är Anders Svensson, Albin Nylén and Alfred Gunnevik vid Handelshögskolan i Stockholm för masteruppsatsen ”How fair is fair? The Swedish Forest Industry’s Application of the IAS 41-Agriculture” med docent Niclas Hellman som handledare. Uppsatsen ställer […]

Läs mer

Svenska Revisionsakademins stipendium till Jan-Erik Gröjers minne (uppdaterad)

För att stimulera intresset för studier av redovisning och revision utger Svenska Revisionsakademin tillsammans med FAR SRS årligen ett uppsatsstipendium om 50 000 kr för bästa uppsats framlagd vid svenskt universitet eller högskola på avancerad nivå. Stipendiater utses genom ett första urval av handledare på institutionerna. Respektive institution kan nominera högst en uppsats. Stipendiet är […]

Läs mer