Stockholm-Uppsala Gröjer seminars

Välkommen att lyssna till Michael Power tala om Organizations and the Logic of Auditability den 24 april på det första öppna Stockholm-Uppsala Gröjer Seminar. Stockholm-Uppsala Gröjer Seminars (SUGS) är en vartannat år återkommande seminarieserie inom området redovisning och revision. SUGS består av ett ett öppet seminarium samt ett mer forskningsinriktat seminarium för inbjudna forskare. Ambitionen […]

Läs mer