Svenska Revisionsakademins stipendium till Jan-Erik Gröjers minne (uppdaterad)

För att stimulera intresset för studier av redovisning och revision utger Svenska Revisionsakademin tillsammans med FAR SRS årligen ett uppsatsstipendium om 50 000 kr för bästa uppsats framlagd vid svenskt universitet eller högskola på avancerad nivå. Stipendiater utses genom ett första urval av handledare på institutionerna. Respektive institution kan nominera högst en uppsats. Stipendiet är […]

Läs mer