En modell för industridoktorander

Svenska Revisionsakademin har låtit utföra en undersökning med uppdrag att ta fram en modell som kan ligga till grund för utformandet av framtida industridoktorandprojekt. Resultatet är en rapport som mynnar ut i två modeller. Rapporten första förslag är en generisk modell som bygger på de samarbetsformer mellan universitet/högskola, företag och doktorand som förefaller mest vanligt […]

Läs mer