Svenska Revisionsakademins pedagogiska pris har tilldelats Bino Catasus vid Stockholms universitet

 

Bino Catasus har tilldelats SRA:s pedagogiska pris om 75 000 kronor. Motiveringen är så som följer:

Bino Catasús har under hela sin akademiska karriär visat stort engagemang för studenter och deras lärande. Han är en av få professorer med stort deltagande på grundkurser, men har även gjort viktiga insatser på avancerad nivå och inom forskarutbildningen. Bino har även skrivit läroböcker och haft administrativt ansvar med koppling till utbildning.

Binos engagemang för studenter visar sig i att han flera gånger erhållit studentkårens pedagogiska pris. Hans djupa kunskap och förståelse för forskning i redovisning, såväl som redovisningens praktik, möjliggör teoretiska kopplingar i undervisningen och förbereder studenterna väl för det arbetsliv som de möter efter studierna.

Bino är sedan 2008 professor i företagsekonomi, särskilt redovisning och revision vid Stockholms universitet. Så här beskriver han sig själv på den företagsekonomiska institutionens webbplats: Bino Catasus – Stockholms universitet

Priset kommer delas ut i samband med den Nationella Redovisningskonferensen i Lund, den 1-2 december, 2022

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *