2010

 
 

Vinnare av Revisionsakademins första uppsatsstipendium om
50 000 kr för bästa uppsats inom redovisning och revision är Anders Svensson, Albin Nylén and Alfred Gunnevik för uppsatsen ”How fair is fair? The Swedish Forest Industry’s Application of the IAS 41-Agriculture”.