Den Nationella Redovisningskonferensen 2017

Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet har glädjen att bjuda in till den nationella redovisningskonferensen som i år äger rum 23–24 november i Uppsala. Konferensen, som är ett ”lunch till lunch”­arrangemang, hålls i det nyrenoverade Universitets­ huset. Den innehåller både plenarsessioner och parallella sessioner. Självklart kommer det också bli en trevlig middag på kvällen som traditionsenligt […]

Läs mer

Avhandling i populärversion

Revisionsakademin publicerar Mattias Haraldssons avhandling Accounting and auditing in municipal organisations – Four papers on accounting compliance and audit costs i populärformat. Den här publiceringen av en kortversion av den avhandling Mattias lade fram i sin helhet vid Ekonomihögkolan vid Lunds universitet den 29 april 2016. Detta är den första avhandlingen i Revisionsakademins som publiceras […]

Läs mer

Stipendier för projekt inom redovisning, revision och närstående områden

För att stödja forskning inom redovisning och revision och närstående områden erbjuder Svenska Revisionsakademin forskare och forskarstuderande vid svenska universitet och högskolor att söka medel från SRA för forskningsfinansiering. Stipendierna finansieras av EY, KPMG och PwC. Stipendier utlystes för första gången hösten 2014, och fem ansökningar kom in. Av dessa har Svenska Revisionsakademin beslutat om […]

Läs mer

Nationell redovisingskonferens 2015

Välkommen till Nationell Redovisningskonferens 2015 i Göteborg Tema: Nya utmaningar för svensk redovisningsutbildning Boka gärna den 5-6 November 2015 (lunch till lunch) så att du inte missar den femte nationella redovisningskonferensen, vid Handelshögskolan i Göteborg. Mer information kommer snart finnas här, men vi kan redan avslöja att spännande utmaningar inom redovisning kommer att diskuteras och Gustav Adolfsbakelse kommer att serveras! Med bästa hälsningar, Konferensens […]

Läs mer

Stiftelsen Svenska Revisionsakademin utlyser stipendier för projekt inom redovisning, revision och närstående områden

För att stödja forskning inom redovisning och revision och närstående områden erbjuder Svenska Revisionsakademin (SRA) forskare och forskarstuderande vid svenska universitet och högskolor att söka medel senast den 1/9 2014 från SRA för forskningsfinansiering från och med 1/1 2015. Svenska Revisionsakademin välkomnar alla typer av forskningsprojekt inom redovisning, revision och närstående områden. Exempelvis kan ansökningarna […]

Läs mer

Entreprenörer som redovisare

Den första boken i SRA och Fars satsning på Forskning i fickformat, populärvetenskapliga böcker baserade på aktuell forskning inom revision och redovisning i form av nyligen framlagda avhandlingar, finns nu att köpa från Far Akademis webbplats. I denna skrift ges exempel på hur det kan gå till när företagets bokslut och årsredovisning tas fram. Bokslutsprocessen […]

Läs mer

Revisionsakademin delar ut Bertil Edlunds resestipendium

Svenska Revisionsakademin delar ut Bertil Edlunds resestipendium om 5 000 kr för resa i samband med doktorandkurs eller nationell konferens inom ämnena redovisning och revision. Stipendiet kan sökas av doktorander som har haft kostnader för resor till doktorandkurs eller nationell konferens vid annat lärosäte. Företräde ges för sökande som gått en kurs anordnad inom Nordic […]

Läs mer

Aktuella avhandlingar

En sammanställning som Revisionsakademin låtit göra visar att det under 2008-2009 (t.o.m. september) lagts fram 10 avhandlingar inom ämnena redovisning och revision i Sverige. Sammanställningen presenteras här i sin helhet.   Avhandlingar inom ämnena redovisning och revision utkomna 2008-2009 Sammanställningen har gjorts utifrån tillgänglig information i DiVA (det bibliotekssystem som används av de flesta universitet […]

Läs mer

Aktuell forskning

Svenska revisionsakademin (SRA) har till uppgift att verka för kunskapsförsörjning och kunskapsutveckling inom redovisning och revision och sammanhörande områden. Som ett stöd för denna verksamhet har SRA låtit genomföra en undersökning med syfte att ge en ögonblicksbild av aktuell forskning inom externredovisning och revision i Sverige, våren 2009. Uppgifter om aktuell forskning har inkommit från […]

Läs mer

En modell för industridoktorander

Svenska Revisionsakademin har låtit utföra en undersökning med uppdrag att ta fram en modell som kan ligga till grund för utformandet av framtida industridoktorandprojekt. Resultatet är en rapport som mynnar ut i två modeller. Rapporten första förslag är en generisk modell som bygger på de samarbetsformer mellan universitet/högskola, företag och doktorand som förefaller mest vanligt […]

Läs mer